Missingmyr Barnehage AS

Daglig leder/styrer: Margaret Hestø

Tlf: 69 16 10 55    E-post: migras@migras.no

Styrer: Anne-Karine Jensen

Tlf: 69 28 17 80 / 92 04 93 47  E-post: styrer.missingmyr@migras.no

Villhesten 

Tlf: 69 28 17 80  / 92 03 67 42   E-post: villhesten@migras.no

Ulvungen:

Tlf: 69 28 17 80   / 92 06 51 12   E-post: ulvungen@migras.no

Rådyrkalven:

Tlf: 69 28 17 80  / 92 06 51 07   E-post: Raadyrkalven@migras.no

Bjørnungen:

Tlf: 69 28 17 85 / 92 06 42 33     E-post: bjornungen@migras.no