Askeladden Barnehage Borg AS

Huldrene

Vi bobler av liv og hverdagsmagi

Barnehagen ligger i sentrum i Færdersgate 33.

Færdersgate er en turnusbarnehage med utvidede åpningstider og dette gjelder også avdeling Huldrene

Vi er en avdeling for barn i alderen 3 – 6 år.

Barnehagen vår gir en god familiefølelse, det er intimt og nært og vi er opptatt av godt foreldresamarbeid

 

Vi er en tett og sammensveiset personalgjeng som består av pedagogisk leder, barnehagelærer og assistenter. Vi stortrives i jobben vår med barna og vi er et personal som har jobbet sammen lenge og vi passer på å inkluderer nye som kommer inn.Vi er genuint opptatt av deg som forelder og ditt barn. Vi finner stor glede og trivsel i det arbeidet vi utfører hver dag.

Dette er også noe som er viktig for oss når det gjelder alle barn som starter hos oss. De skal kjenne seg trygge i barnehagen.Barna skal kjenne at de får god og mye omsorg. De skal ha venner, de skal ha innflytelse på sin hverdag.

Den daglige leken og de daglige erfaringene danner grunnlaget for hvordan det enkelte barn trives og hva det lærer. Ved å være bevisste voksne som lytter, er nysgjerrige sammen med barna og fanger opp deres interesser er en metode vi bruker for å jobbe med barns medvirkning i hverdagen.

 

 

Barna skal lære nye ting, de skal få et sunt kosthold og de skal være aktive barn. Vi skal passe på å fylle den ryggsekken de skal ha med seg videre i livet.

 

 

 

 

 

Vi har en avdeling med mange rom som gir mulighet for ulike aktiviteter.

 • forsker rom
 • rom for formingsaktiviteter
 • rom for ulike typer lek, som trafikkhjørne, kjøkkenkrok, dukkekrok, konstruksjons lek, rom med muligheter for ukledning
 • kjøkken hvor det foregår mye mer enn bare å spise. Kjøkkenet er et rom som gir mulighet for mange spennende aktiviteter
 • vi har rom for rolige aktiviteter
 • vi har rom hvor barna utforsker IKT utstyr som pc, Ipad m.m

Færdersgt. ligger i sentrum og det er et flott utgangspunkt for mange ulike aktiviteter. Være nærområder som benytter oss ofte av er:

 • Kullåsparken
 • Glengshølen
 • Landeparken
 • Borgarsyssel
 • Biblioteket
 • Sentrum som har fått flere nye skulpturer som barna synes det morsomt, flott og interessant og se, ta og klatre på.

 

 

Vi har egne MIGRAS biler som vi bruker til lengre turer. Alle barn er sikret etter Trygg Trafikk sine regler. Tarkus er vår trafikkvenn som lærer barna å ferdes trygt i trafikken

 

PINGLA

 

 

Pingla er et pinnsvin som bor på alle avdelingene i MIGRAS. Hver avdeling har sin egen Pingla som lærer oss om naturen, gjenbruk og miljøarbeid. Pingla her i Færdersgate kommer helt fra Island og brukte en hel sommer på å gå hit til oss. Pingla liker å delta i samlinger,  være med oss på  tur og er veldig stolt av boken sin, som inspirerer oss til aktiviteter knyttet til miljø og bruk av naturmateriale. Pingla er ekstra opptatt av å ta vare på naturen, for det er viktig å huske på at dyrene som lever rundt oss lever av det de finner i naturen. Da er det viktig å ta vare på naturen, og at vi rydder etter oss.

SKOLEGRUPPE

Vi kaller gruppen for de barna som går det siste året i barnehagen for «Blekkspruten». Barna får være i en ensartet aldersgruppe hvor de forberedes på hva som kan forventes på skolen. Vi jobber med dette ukentlig i Færdersgate, og gjennom året samarbeider vi med de andre avdelingene i MIGRAS. Blekkspruten har en egen plan som revideres og blir utdelt til de det gjelder hver høst.

 

Velkommen til oss