Askeladden Barnehage Borg AS

Kråkeslottet

Vi bobler av liv og hverdagsmagi!

Kråkeslottet er en avdelingene som tilhører Albert Moeskausvei. Her går det barn i alder 0-3 år. Vi finner stor glede og trivsel i det arbeidet vi utfører hver dag sammen med barna, og personalet består av pedagogisk leder/barnehagelærere og assistenter.

Avdelingen vår finner du i hovedhuset, rett på innsiden av hoveddøren i første etasje. Vi som jobber på Kråkeslottet er opptatt av å vise omsorg, være gode rollemodeller, veilede og vise barna hvordan vi kan være gode mot hverandre. Dette er med på å skape gode og trygge rammer for at barna skal få utforske, oppdage og lære sammen med oss voksne. Vi er veldig glade for den store fine plassen vi har på Kråkeslottet, med flere rom og muligheter til å dele barna i grupper i løpet av dagen. Dette gir gode forutsetninger til å skape og skjerme den gode leken. Askeladden Barnehage Borg AS har fokus på språkstimulering og hele barnehagen jobber mye med begrepsmodellen.

Vi har et tett samarbeid den andre småbarnsavdelingen som heter Eventyrskogen. Vi går til gymsalen sammen, drar på tur utenfor porten sammen og besøker ponniene «våre» jevnlig sammen med Eventyrskogen. Ikke en dag er lik hos oss og dette gjør hverdagen til barn og voksne spennende og magisk.