Askeladden Barnehage Borg AS

Kråkeslottet

Vi bobler av liv og hverdagsmagi

 

 

Kråkeslottet er en småbarnsavdeling for barn i alderen 0-3 år. Her jobber det pedagogisk leder/barnehagelærere og assistenter.

På vår avdeling går de minste barna som er i startfasen av livet og trenger masse omsorg og trygghet. Barn i 1-2 års alderen kalles «toddlere.» Det betyr «den som stabber og går.» Barna i den alderen har sin egenartede væremåte, og deres samhandling preges av det kroppslige. Gjennom sine handlinger, samspill og kommunikasjon skaper de seg en mening i det som skjer. Kroppene er i samspill med hverandre, de kan være nær hverandre, smile og ha blikkontakt. De er tilstede med hele kroppen sin, alt undersøkes, testes og de lærer av hverandre hvordan de bruker leker og ting rundt seg.

De gjør gjerne ting i flokk. Starter først en å springe rundt bordet, er det plutselig 5 som følger etter. De har stor glede av å gjøre ting sammen. De yngste barna trenger derfor plass til å utfolde seg, og tid til å bli ferdige med å utforske ting.

Vi er veldig glade for at vi har så stor plass på Kråkeslottet, med flere rom hvor vi kan dele i grupper og gi de tid og mulighet til å skape den gode leken sammen. Ved å tilrettelegge det fysiske miljøet, kan barna bruke kroppen sin og mestre nye ting.

En del av disse små barna har ikke utviklet sitt verbale språk ennå, men vi ser at de forstår hverandre i leken. De bruker kroppen som språk og viser oss hva de vil. Vi har mye fokus på språk i alt vi foretar oss, og her er det viktig at vi voksne er gode rollemodeller.

For at de små barna skal få mulighet til å virke med sitt liv, er vi nødt til å se etter de små tegnene som de sender ut gjennom sitt kroppsspråk. Det er da vi kan si at barna har medvirkning.

I løpet av en uke har vi på Kråkeslottet

 • masse omsorg
 • lek
 • mye humor og latter
 • språkgrupper,
 • samlingsstund,
 • lesestund,
 • formingsaktiviteter o.l.,
 • fysisk aktivitet  med bl.a.

I tillegg til dette har vi

 •   eget danse/musikkrom med madrasser og puter
 •   et flott uteområde som vi bruker til aktiv lek,
 •   turer til gymsal,
 •   turer til ponniene våre
 •   turer i nærområdet.

Ikke en dag er lik hos oss og dette gjør hverdagen til barn og voksne spennende og magisk