aaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Velkommen til oss i Grotterødløkka Barnehage.

Storgata 29 er vår adresse og bygget vi holder til i har tidligere vært både mødrehjem og sykehjem. Utenfor bygget var det en gang en stor blomstereng. Og avdelingene i Grotterødløkka barnehage har fått navn etter akkurat denne blomsterenga.

Avdelingene våre er:

  • Sukkertopp (0-3 år)
  • Løvetann (0-3 år)
  • Blåklokke (3-6 år)
  • Firkløver (3-6 år)

Barnehagen vår åpnet dørene for første gang, 15.desember 2005 og siden den gang har barnelatter og hverdagsmagi fylt lokalene.

Hos oss skal det være rom for alle, uansett etnisitet, kultur, religion og livssyn. Derfor er vår barnehage religionsnøytral. Det vil si at alle skal bli møtt på en likeverdig måte, med respekt og anerkjennelse. I barnehagen vår vil du derfor blant annet få oppleve markering av FN-dagen, julebord for barna, lysfest og markering av Samefolkets dag.

Vi i Grotterødløkka Barnehage er opptatt av naturen og det å være aktive. Vi benytter oss av alle de «grønne lungene» Sarpsborg har å by på og vi drar på tur til de søte ponniene våre som vi er så heldige å ha tilgjengelig. Vi synes det er spesielt viktig at vi som sentrumsbarnehage har fokus på dette fordi mange barn som bor i sentrum ikke har mulighet til å dra på tur i skog og mark. Å være i naturen mener vi er viktig for motorisk og mental utvikling for både voksne og barn.

Det store flotte uteområdet vårt består av ei «grillhytte» som vi benytter hele året rundt. Her lager vi mat på bålpanna og har «konserter» både ved formelle og uformelle anledninger.

Vi har også et populært lekeapparat som av barn og voksne i barnehagen kalles for «Borgen». Dette lekeapparatet har én del tilpasset de yngste barna og én del tilpasset de eldste slik at den er like aktuell for alle barna.

Vi tenker miljøvern og bærekraftig utvikling i alt vi foretar oss i barnehagen og er sertifisert «Grønt Flagg»-barnehage gjennom FEE. Dette gjør at vi forplikter oss til å utarbeide og jobbe etter en miljøhandlingsplan. Vi tenker miljø i alt fra hvilket papir vi kjøper inn, hva vi oppbevarer matvarer i, hvilke leverandører vi benytter oss av, kompostering, strømsparingstiltak, søppelsortering, redusere plast forbruket, redusere matsvinn, m.m. «Pingla» er et vesen dere vil høre barna snakke mye om. Det er et strikket piggsvin som «bor» på avdelingene og som kommer frem for å lære barna om blant annet søppelsortering, hva som skjer med dyra og naturen hvis vi kaster søppel ute, at vi kan bruke naturen til mye og at vi kan finne mange fine materialer i naturen som vi kan lage fine ting av.

Vi serverer alle måltider i barnehagen slik at dere ikke trenger å tenke på å stå ekstra tidlig opp for å ordne med matpakker. Vi dekker på til frokost, lunsj og fruktmåltid og har varmmat minst 2 ganger i uka. Barna som går i Grotterødløkka Barnehage får være med å lage og spise, mat laget fra bunnen av med friske, kortreiste råvarer. De får også servert et brød som er laget spesielt for barnehagene i MIGRAS.

Språkstimulering og språkutvikling er noe vi i Grotterødløkka Barnehage har mye fokus på. Vi har språkgrupper for alle barn hvor vi fokuserer på språk og begrepslære, både i form av verbalspråk og kroppsspråk gjennom blant annet begrepsmodellen som personalet er kurset i. Vi tilpasser språkgruppene etter barnas alder, språkforståelse og konsentrasjonsevne.

Vi er sertifisert «Trafikksikker barnehage» gjennom Trygg Trafikk og dette forplikter oss i personalet til å jobbe med trafikkopplæring med barna og det forplikter dere foresatte til å være gode rollemodeller for barna deres i trafikken, med fokus på blant annet forsvarlig sikring av barn i bil. Det er både naturlig og viktig for oss at barn lærer om trafikkregler og trafikksikkerhet fordi Grotterødløkka Barnehage er en sentrumsbarnehage.

Migras har egne biler som barna kan reise på lengre turer med blant annet til stallen, på Santangen gård, hvor vi har egne ponnier. Bilene har barneseter godkjent av Trygg Trafikk

Alle disse områdene gjør at Grotterødløkka Barnehage kan tilby deg og ditt/dine barn et fullverdig barnehagetilbud og en barnehagehverdag som bobler av liv og hverdagsmagi.