Missingmyr Barnehage AS

 

Velkommen til oss, Missingmyr Barnehage. Adressen vår er Granittveien 9 og vi er plassert i nær tilknytning til boligområdet her på Missingmyr. Vi har plass til 67 barn, fordelt på 4 avdelinger med lyse store lokaler og skogen på alle kanter. Barnehagen vår ligger rett og slett «i» naturen med ulent terreng som gir barna naturlige utfordringer hver dag. Barna «våre» vil møte engasjerte voksne som er opptatt av å være tilstede for og sammen med barna i møte med alle hverdagene. Vi er opptatt av å bidra til at barna opplever både små og store boble med liv og hverdagsmagi. Vi er en religionsnøytral barnehage og våre verdier bygger på at vi alle er likeverdige uavhengig av livssyn og etnisitet.

Barndommen har egenverdi, og hos oss er lek viktig. Leken har en sentral plass i barnehagen vår og vi vil at barna skal være aktive deltakere og ikke passive mottakere av sin egen hverdag. Personalgruppa vår består av engasjerte voksne som virkelig ønsker å være med på å skape gode hverdager i møte med utviklingen til hvert barn, hver dag. Vi ønsker at barna gjennom tiden i barnehagen skal få med seg et mangfold av kunnskaper og gode opplevelser og at de skal være godt «rustet» for skolen og fremtiden. Vi er en miljøbarnehage som også har et stort fokus på språk, trafikksikkerhet og sunt kosthold. Hos oss vil barna oppleve å være med på å lage maten fra bunn av, siden alle avdelingene våre har hvert sitt kjøkken. Vi handler lokalt, lager maten fra bunnen av sammen med barna, og har resirkulering og kompostering som en den av hverdagen.

Vi er stolte av å servere barna med vårt egen barnehagebrød med mel fra Holli Mølle. Melet er laget av korn som dyrkes økologisk på gårder i Østfold og bakes av et lokalt bakeri. Dette er et sunnere alternativ og inneholder ingen kjemikalier eller ekstra gluten. I tillegg er vi en 5 om dagen barnehage og har fokus på et sunt kosthold. Hos oss får alle barna servert minst to varmmåltider i uken, hvorav det ene måltidet skal inneholde fisk.

Dere vil se at vi er 4 helt like avdelinger (fysisk utformet) med en stor og flott storstue med peis på midten. Vi har i tillegg et eget snekkerrom som gir et hav av muligheter. Hver av de 4 avdelingene våre har sitt særpreg og dette kan du lese mer om på hver enkelt avdeling. Hvordan vi bobler av liv og hverdagsmagi på hver enkelt avdeling kommer frem i våre månedsplaner og månedsposter, som dere som foresatte får tilgang til på Transponder i forkant og etterkant av hver måned.

Vi jobber porsjektbasert. For oss vil det si at barnas stemme, ønsker og interesser danner grunnlaget for hva vi skal fokusere på og jobbe. Hvorvidt det blir et kort eller langt prosjekt – bestemmer vi i fellesskap. Barns medvirkning er viktig for oss!

Vi eier ponnier som står på en gård ikke langt unna og vi besøker de så ofte som vi kan. Det hender også de kommer på besøk til oss. Ponniene våre har en egen ansatt som tar seg av hestene og viser oss hvordan vi kan og skal oppføre oss rundt disse flotte dyrene.

Barnehagen vår åpnet 1.august 2007.