Jobbe hos oss

I våre barnehager har vi stillinger som assistenter og barnehagelærere med og uten lederansvar. For assistent stillinger er det ingen formelle krav til utdanning. For stilling som barnehagelærer er det krav om godkjent utdanning som barnehagelærer (førskolelærer).

I MIGRAS legger vi stor vekt på personlige egenskaper både individuelt og avdelingsvis.

Vi ønsker å bli kjent med din personlighet ( i tillegg til din CV og faglige bakgrunn ) allerede når vi mottar din søknad. Dette gir oss et mye bedre grunnlag for å vurdere deg!

Vi tar derfor kun imot søknader gjennom: http://www.seerecruit.com

 

Åpen søknad:

Dersom vi ikke har en utlyst stilling som passer for deg, kan du legge inn en <<åpen søknad>>. Da kan du bli aktuell for en ledig stilling i fremtiden. Gå inn på http://www.seerecruit.com

Logg deg inn med:

Brukernavn: migras

Passord: clm5

Vi ser frem til å motta din søknad.

Hva skjer etter at du har sendt inn din søknad?

Dersom du har søkt på en åpen stilling vil vi kontakte deg når det blir en ledig stilling som du passer for.

Søknader på en utlyst stilling blir grundig vurdert ut fra kombinasjonen av personprofil og faglig bakgrunn.

Noen søkere inviteres pr. telefon eller e-post til et første intervju. i henhold til praksis i MIGRAS vil du høre fra oss pr. telefon eller e-post uansett resultat av intervjuet. Ved fortsatt interesse blir du invitert til et andre intervju. Etter dette intervjuet vil du igjen høre fra oss uansett om du blir tilbudt stillingen eller ikke.

Søkere som ikke blir invitert til intervju vil få beskjed på e-post.