Askeladden Barnehage Borg AS

 Skjærungen

Vi bobler av liv og hverdagsmagi

Hvem er vi?

Vi er en familiebarnehage med 10 barn i alderen 0-6 år.

Vi tror det er mange barn som vil trives i mindre grupper og derfor er familiebarnehage en fin start på livet for barn i barnehagealder. Alle blir godt kjent og trygge på hverandre.

Hos oss jobber det en pedagogisk leder og assistenter.

Vi har både tid og rom til rolige lesestunder i armkroken, gode samtaler på kjøkkenet når vi lager mat, ro rundt måltidene, trafikkopplæring sammen med «Tarkus», «Pingla» lærer oss om kildesortering, «Bjørnis» lærer oss om brannvern, «Henry» lærer oss om førstehjelp, rolige lekegrupper, prosjektarbeid med fokus på barnas medvirkning og mye utelek året rundt. Vi er opptatte av å legge til rette for en god hverdag for alle barna.

Barnehagen holder til sentralt i sentrum. Vi benytter oss ofte av Borgarsyssel, sentrum, biblioteket, gymsal, Kulåsparken og områder rundt til ulike aktiviteter. Vi drar også på buss-/bilturer for å oppleve naturen, plukke bær, sopp eller mais.

Vi besøker, samarbeider og samkjører med de andre familiebarnehagene (Reveenka, Eikeskogen og Trollskogen) i Askeladden Barnehage Borg AS igjennom året og ved høytider/ferier.

Hvorfor velge oss?

  • Liten barnegruppe med god voksentetthet og familiær atmosfære
  • Vi er en miljøbarnehage som har fokus på bærekraftig utvikling. Vi bruker miljøpinnsvinet vårt, Pingla i ulike aktiviteter med barna.
  • Vi disponerer egne biler til turer/aktiviteter
  • Vi er sertifisert trafikksikker barnehage gjennom Trygg Trafikk.
  • Vi har vennskap og felleskap som to av våre fokusområder
  • Vi har egne ponnier
  • Vi serverer frokost, lunsj og frukt-/lettmåltid
  • Vi samarbeider med de andre familiebarnehagene i Askeladden Barnehage Borg AS og de andre MIGRAS barnehagene.
  • Vi benytter oss av gymsal, to ganger pr.måned
  • Vi er stadig i utvikling og er svært opptatt av kvalitet

Velkommen til oss!

Her skal vi gjøre alt vi kan for å ha et godt samarbeid og at dere skal trives 🙂