Missingmyr Barnehage

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådyrkalven er en blandet avdeling for barn fra 0 til 5 år.

Vi som jobber her er pedagogisk leder, barnehagelærer og assistenter

Dagene våre  er innholdsrike og består av lek, sang, musikk og dans, rim & regler og tøysevers, turer i nærmiljø, aktiviteter der barna får brukt kroppen sin og som byr på passe store utfordringer i hverdagen. Vi ønsker å gi barna gode opplevelser og følelsen av mestring i sitt møte med barnehagen for aller første gang.

 

Vårt fokus:

 • Vi har fokus på trygghet og omsorg, trivsel og fysisk aktivitet, både ute og inne, tilpasset barnegruppa.
 • Vi har stort fokus på barns medvirkning og er lydhøre overfor hva barna til enhver tid er opptatt av. Vi jobber etter prosjektmetoden og lengden på hvert prosjekt kan være alt fra noen timer til flere uker.
 • Vi gir tid og rom for at danning av vennskap skal få etablere seg gjennom lek og tilrettelagte aktiviteter.
 • Vi er lydhøre overfor barns behov for mat og søvn i barnehagehverdagen.

 

Dagsrytmen:

 • 06.45:                        Barnehagen åpner
 • 06.45-08.15:             Rolig lek (gjerne sammen med den andre småbarnsavdelingen)
 • 08.15-08.45:             Frokost
 • 08.45-11.00:             Lek/grupper/aktiviteter/utelek
 • 11.00-11.30:             Lunsj
 • 11.30-14.15:             Sove/hviletid (rolig aktivitet på de som ikke sover/boklesing)
 • 14.15-15.00:             Fruktmåltidet serveres
 • 15.00-17.00:             Grupper/aktiviteter/utelek
 • 17.00:                        Barnehagen stenger.