Askeladden Barnehage borg AS

Eventyrskogen

Vi bobler av liv og hverdagsmagi

Eventyrskogen er en avdelingene som tilhører Albert Moeskausvei. Her går det barn i alder 0-3 år. Vi finner stor glede og trivsel i det arbeidet vi utfører hver dag sammen med barna, og personalet består av pedagogisk leder/barnehagelærere og assistenter.

Avdelingen vår ligger rett på innsiden av hovedporten, i det lille hvite huset. Vi ligger litt skjermet for oss selv og dette gjør det intimt, trygt og lunt for de minste barna våre. Vi som jobber på Eventyrskogen er opptatt av å viser omsorg, legge til rette, veilede og vise barna hvordan vi kan være gode mot hverandre. Dette er med på å skape gode rammer for at barna skal få utforske, oppdage og lære sammen med oss voksne. For å se hvert enkelt barn og deres behov lytter vi til barna og vi ser hva de interesserer seg for og er opptatt av. Vi er genuint opptatt av ditt barn og dere som foresatte. En småbarnsavdeling er det første møte med barnets utdanningsløp og vi ønsker at dere og barna kan se tilbake på en fin tid med mange gode minner og opplevelser. Askeladden Barnehage Borg AS har fokus på språkstimulering og hele barnehagen jobber mye med begrepsmodellen.

Vi har et tett samarbeid den andre småbarnsavdelingen som heter Kråkeslottet. Vi går til gymsalen sammen, drar på tur utenfor porten sammen og besøker ponniene «våre» jevnlig sammen med Kråkeslottet.

Dersom du ønsker å lese mer om oss ta gjerne en titt i årsplanen vår.