Askeladden Barnehage Borg AS

Familiebarnehagene

Vi består av fire familiebarnehager som er lokalisert på fire ulike steder i Sarpsborg – I sentrum, på Opsund, i Skjeberg og på Greåker. Hver avdeling består av 2 voksne – en pedagog og en assistent, og inntil 10 barn i alderen 0-6 år. En familiebarnehage kjennetegnes med kvaliteter som et hjemlig preg, mindre barnegruppe enn i en ordinær barnehage, større pedagogtetthet og et godt og tett foreldresamarbeid. Når barna får være i et lite miljø der omsorg, respekt og inkludering er viktige verdier, vil de oppleve trygghet og mestringsfølelse. Dette er grunnleggende for utvikling av sosiale ferdigheter og for å bli kompetente individer.

Hos oss får barna være med på ulike gjøremål og aktiviteter i hverdagen sammen med en eller flere voksne. Leken har en sentral rolle i det daglige og vi har både tid og rom til mange herlige «her og nå» samtaler.

Askeladden Barnehage Borg AS eier ponnier som vi bruker aktivt i løpet av barnehageåret. Vi bruker sikkerhetsutstyr og det er en erfaren hestepasser tilstede sammen med oss voksne og barna. Barna lærer turtaking, samarbeid, og hvordan vi skal oppføre oss sammen med dyr. Hos oss får 3-6 åringene dra på tur til gården for å stelle og ri/kjøre vogn med ponniene. Vi har også nissefesten for de eldste barna på avdelingene og Blekksprutavslutningen hos ponniene.

Våre familiebarnehager har et nært samarbeid gjennom hele året. Vi har blant annet flere sosiale sammenkomster med alle barna i barnegruppene, vi har noen med bare blekksprutbarna og vi samkjører ved høytider og ved ferieavvikling. Dette bidrar til at barna får være en del av en større gruppe og får opprette vennskap på tvers av avdelingene.

Sunt kosthold

Vi i Askeladden Barnehage Borg ønsker at barna skal være aktive deltakere og ikke passive mottakere av sin egen hverdag.  Hos oss vil barna oppleve å være med på å lage maten fra bunn av, med sunne og gode råvarer som er kortreiste. Vi er stolte av å servere barna med vårt egen barnehagebrød med mel fra Holli Mølle. Melet er laget av korn som dyrkes økologisk på gårder i Østfold og bakes av et lokalt bakeri. Dette er et sunnere alternativ og inneholder ingen kjemikalier eller ekstra gluten. I tillegg er vi en 5 om dagen barnehage og har fokus på et sunt kosthold. Hos oss får alle barna servert minst to varmmåltider i uken, hvorav det ene måltidet skal inneholde fisk.

Askeladden Barnehage Borg er sertifiserte som en miljøbarnehage av Foundation for Environmental Education (FEE).

Dette innebærer blant annet at vi kildesortere plast, glass og metall, papp og matavfall.               Alle barnehagene våre har en varmkompost binge hvor vi produsere vår egen gjødsel, som vi igjen bruker i våre grønne oaser. Hva som bli dyrket i de grønne oasene vil variere fra år til år, da barnas medvirkning også er sentralt i denne prosessen. Et av tiltakene som er gjort for å redusere plastavfall er å innføre gjenbruksnett til skiftetøy som fraktes mellom barnehagen og hjemmene.

Askeladden Barnehage Borg er sertifisert som en Trafikksikker barnehage av Trygg Trafikk

Vi tar barnas sikkerhet på alvor også utenfor barnehagen. Hos oss vil barna lære om trafikksikkerhet og hvordan vi skal opptre både i og utenfor bilen. For å hjelpe oss med dette har alle avdelingene en egen trafikkvenn som heter Tarkus. For å lære barna om hvordan vi skal opptre i bilen har vi investert i egne barnehagebiler. Med bilen får vi en egen frihet til å ta med oss opptil 6 barn på både lengre og korter turer. Barna er sikret i barneseter etter anbefalinger fra Trygg Trafikk. Bilene blir blant annet brukt når vi skal besøke ponniene våre.

Vi mener at vi har verdens viktigste jobb, hvor vi får være med å forme fremtidens samfunnsborgere. Barnehagen er med på å legge grunnlaget for gode vaner og holdninger som barna tar med seg videre i livet.

Velkommen til oss!