Grotterødløkka barnehage

Firkløver

 

Firkløver er en avdeling med barn i alder 3 til 5 år. De  ansatte på avdelingen er  pedagogisk leder, barnehagelærer og assistenter.

 

 

 

 

Vi har fokus på forming, være ute, fysisk aktivitet, språk og miljø.Vi er ute hver eneste dag, hele året. Enten vi er på tur eller på barnehagens uteområde. Vi har også ponnier vi har tilgang til, som vi besøker en gang i måneden.

 

 

 

 

 

En gang i uka er vi i gymsalen på Sandesundsveien skole. Dette i tråd med vårt ønske om å gi barna muligheter for andre former for fysisk aktivitet enn for eksempel å gå turer.

MIGRAS barnehagene er som kjent miljøbarnehager, og dette jobber vi på Firkløver med i hverdagen. Vi har fokus på kildesortering, plukke søppel når vi er på tur, tenke over hvilke materialer vi bruker osv.

I det daglige blir det mye fokus på språk. Vi voksne fletter inn språk i det meste vi driver med. Så barna jobber med dette både bevisst og ubevisst i løpet av dagen.

Vi har ett eget formingsrom på avdelingen. Her har vi bl.a. fått nytt staffeli, hyller til og med formings materialer tilgjengelig for barna. Barna har  stort, fint bord de kan sitte og jobbe ved som er tilpasset dem.