Askeladden Barnehage Borg AS

Familiebarnehagene:

Styrer: Camilla Hestø.

Tlf: 69 16 10 55           E-post: admin1@migras.no

Skjærungen familiebarnehage: 

Tlf: 69 15 41 68         E-post: skjaerungen@migras.no

Reveenka familiebarnehage: 

Tlf: 69 15 76 80         E-post: reveenka@migras.no

Trollskogen familiebarnehage:

Tlf: 69 12 99 68        E-post: trollskogen@migras.no

Eikeskogen familiebarnehage:

Tlf : 69 15 17 50        E-post: opsund@migras.no

Albert Moeskausvei: 

Styrer: Anne-Karine Jensen

Tlf: 69 70 27 06      E-post: askeladden.admin3@migras.no

Eventyrskogen:

Tlf: 69 70 28 04         E-post: eventyrskogen@migras.no

Kråkeslottet:

Tlf: 69 13 98 20         E-post: krakeslottet@migras.no

Kongsgården:

Tlf: 69 13 98 20         E-post: kongsgarden@migras.no

Sølvslottet:

Tlf: 69 13 98 20        E-post: solvslottet@migras.no

Soria Moria:

Tlf: 69 13 98 20         E-post: soriamoria@migras.no

Færdersgate:

Styrer: Camilla Hestø/Caroline Berg

Tlf: 69 16 10 55        E-post: admin1@migras.no, fb1@migras.no

Småtroll:

Tlf: 69 15 16 41        E-post: faerdersgate2@migras.no

Huldrene:

Tlf: 69 15 16 41        E-post: faerdersgate@migras.no