Grotterødløkka Barnehage

Løvetann

 

Vi er en småbarnsavdeling med  barn i alder 0-3  og  ansatte som er  pedagogisk leder,  barnehagelærerlærer og  assistenter

 

 

 

Dagene inneholder masse omsorg, lek, læring og tilstedeværende voksne som ser hvert enkelt barns behov for nærhet og omsorg. Hos oss er det viktig at barna blir trygge og vi bruker derfor god til på tilvenning i samarbeid med foreldrene.

På Løvetann får barna utforske og leke seg gjennom hverdagen. Vi har faste aktiviteter som forming, språkgrupper/samlinger og turer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi utforsker hverdagen sammen med barna hvor barnas medvirkning står i fokus. Dette kommer til uttrykk gjennom prosjektene vi har i løpet av året.