Askeladden Barnehage Borg AS

Sølvslottet

Vi bobler av liv og hverdagsmagi

Sølvslottet er en avdeling med barn i alder 3-6 år. Her er vi pedagogisk leder/barnehagelærere og assistent på avdelingen vår. Sølvslottet ligger i 2. etg. på Albert Moeskausvei 25, som tidligere har vært Tune e-verk. Inn hovedinngangen og rett opp trappa så kommer du til oss. Trygghet og vennskap setter vi stort fokus på og voksne som ser og anerkjenner barna for nettopp den de er. En trygg oppstart for barna og dere som foresatte er viktig  og gjensidig tillit og respekt hjelper oss å skape det gode samarbeidet vi ønsker mellom hjem og barnehage.

 

Hverdagen vår er både rutinepreget, spontan, aktiv og den bobler av liv og hverdagsmagi. Leken har en sentral plass i vår hverdag i barnehagen og vi jobber kontinuerlig med å skape gode vilkår for lek på tvers av alder og kjønn. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosiale og språklig samhandling. Vi jobber mye prosjektbasert både på tvers av avdelingene og avdelingsvis, og er en barnehage som har stort fokus på fysisk og psykisk helse.

 

 

 

Vi serverer frokost, lunsj og frukt/ yoghurt hver dag og barnehagen har sitt eget økologiske brød, 2 dager i uken serverer vi varm lunsj som vi lager fra bunnen av sammen med barna.

 

 

 

Ute har vi et helt nytt fantastisk oppgradert lekeområde med masse spennende utfordringer samt en stor deilig hage som innbyr til inkluderende lek. Et stort sandbasseng har vi med sølekjøkken og hver avdeling har en egen liten grønnsakshage de har ansvar for sammen med barna.  Vi har en egen stor scene i hagen hvor vi samles for felles opptredener og arrangementer i ulike former.

 

I hverdagene deler vi ofte opp barna i ulike aktivitetsgrupper, hvor de blant annet spiller spill, lager mat, deltar i mindre grupper for språktrening og mye mer. 5- åringene har en egen gruppe som kalles Blekkspruten.

 

 

Av andre aktiviteter benytter vi ishallen i Sparta, gymsalen på Alvimhaugen skole, fotballbane har vi i nærheten som vi benytter til ulike aktiviteter og barnehagen har egne ponnier vi besøker på Sandtangen gård. Vi har egne biler, 3 stk. 7- setere med godkjente barneseter i alle og vi i MIGRAS er meget stolte av å kunne skilte oss med å være de første barnehagene i Sarpsborg kommune som er sertifiserte som trafikksikre barnehager gjennom Trygg Trafikk. Hos oss lærer barna om gode holdninger til det å ferdes i trafikken og vi voksne må derfor være gode rollemodeller. Vi besøker jevnlig biblioteket og da hender det vi kjører buss til eller fra til stor begeistring for barna.

Vi benytter oss i stor grad av nærmiljøet rundt barnehagen vår og vi er opptatt av å holde det ryddig og fint så vi plukker ofte søppel på disse turene, vi er sertifiserte Grønt Flagg barnehager i MIGRAS så barna lærer mye om miljø og viktigheten av å ta vare på seg selv, andre og miljøet i våre barnehager. Alle avdelingene har sin egen miljøagent som heter Pingla og Pingla blir barna godt kjent med i våre barnehager fra de er små.