Askeladden Barnehage Borg AS

Soria Moria

Vi bobler av liv og hverdagsmagi

Soria Moria er en avdelingene som tilhører Albert Moeskausvei. Her går det barn i alder 3-6 år. Vi finner stor glede og trivsel i det arbeidet vi utfører hver dag sammen med barna, og personalet består av pedagogisk leder/barnehagelærere og assistenter.

Avdelingen vår ligger i andre etasje i hovedhuset. Vi som jobber på Soria Moria er opptatt av å vise omsorg, legge til rette, veilede, være tilstede og være gode språkforbilder for barna. Vi er opptatt av å se alle barna og deres behov, lytte og vise interesse for det de er opptatt av. Askeladden Barnehage Borg AS har fokus på språkstimulering og hele barnehagen jobber mye med begrepsmodellen.

Vi har et tett samarbeid den andre avdelingene på huset både når det gjelder aldersinndelte grupper, turer, tur til gymsalen, skøytebanen og til ponniene våre. Vi har egne barnehagebiler som gjør at vi kommer oss lettere ut på lengre turer.

Dersom du ønsker å lese mer om oss ta gjerne en titt i årsplanen vår.