Askeladden Barnehage Borg AS

Soria Moria

Vi bobler av liv og hverdagsmagi

Soria Moria er en avdeling for barn i alderen 3-6 år. Vi som jobber her er  pedagogisk leder/barnehagelærere og assistenter med godt humør.  Vi jobber daglig med å møte barnas behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikrer at alle har noen å leke med og er en del av et fellesskap. Vennskap, lek, omsorg og læring jobbes det med gjennom hele året, og i tillegg har vi andre spennende aktiviteter.

Hver vinter står vi på skøyter i Sparta Amfi en gang i uken, og barna  lærer seg å gå på skøyter i barnehagetiden. Gymsalen brukes også en gang i uken med en mindre gruppe barn av gangen. Dette er en veldig populær blant barna og spesielt når vi ”husker” i turnringene, spiller innebandy, fotball, hopper på tjukkas og mye mer.

 

 

 

 

Vi er en aktiv avdeling som også er på tur en gang i uken rundt i nærområdet. Vi har kort vei til Sparta banen for ulike aktiviteter på kunstgresset, vi går/tar buss til Kulåsparken, Landeparken, biblioteket, skateparken ved stadion og skogen ved Bjortoppen. Vi ferdes en del i trafikken og har trafikkopplæring med alle barn. Vi fokuserer på den praktiske læringen om trafikk og gode holdninger til trafikksikkerhet. I barnehagen har vi med Tarkus i samlinger som ”snakker” litt med barna om hvordan vi skal ferdes trygt i trafikken både til fots, på sykkel og i bil.

 

 

 

Vi er en miljøbarnehage og har stort fokus på resirkulering og gjenvinning. Inne på avdelingen har vi egne resirkuleringsbeholdere for glass/metall, papp, plast og matavfall som vi komposterer. Vi er kreative og lager mye fint av gjennvinnings- og naturmaterialer. Pingla er en liten maskot for natur og miljø og deltar i miljøsamlinger, og er med på turer.

Vi jobber mye med språk, og har ukentlige språkgrupper både på tvers av de to andre store avdelingene og på avdeling. Barna på avdelingen er veldig glad i brettspill, lotto og memory. Vi har flere ulike brettspill og vi voksne spiller daglig med barna i mindre grupper.

 

 

 

 

 

 

Barnehagen har ponnier i en stall ved Kalnes som vi benytter flere ganger i året med barnehagebilene våre. Vi har 3 biler som hver har 7 seter med godkjente barneseter som vi benytter blant annet til å besøke stallen, men også til å komme oss rundt på andre spennende steder i Østfold.

Vi jobber med prosjekt daglig og lytter til barnas interesser, eller om det bare er noe de lurer på og ønsker å utdype mer. Barn er interessert i så mye spennende, og det er like morsomt for oss voksne å kunne gå dypere i det sammen med barna. Det å undre seg over ord som er nye for barna og litt vanskelig for oss voksne å bare forklare i en liten setning, er stadig veldig populært blant barna på Soria Moria.