Hvem er vi?

Historien om Askeladden – og Askeladden Barnehage Borg AS

 

Vi er en privat aktør i Sarpsborg kommune som har drevet barnehager siden 1993. Vi begynte i det små og ved oppstart var vi en familiebarnehage med dobbel gruppe. Siden den gang har vi vokst i takt med etterspørselen etter barnehageplasser i Sarpsborg kommune.

Askeladden Barnehage Borg AS har 5 barnehager på 5 ulike steder i Sarpsborg

 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Albert Moeskaus vei 23/25:

Eventyrskogen                                0-3 år

Kråkeslottet                                     0-3 år

Kongsgården                                   2-6 år

Sølvslottet                                        3-6 år

Soria Moria                                      3-6 år

Færdersgate 33:

Småtroll                                            0-3 år

Huldrene                                          3-6 år

Turnusavdeling (05.30-23.00)      0-6 år

Familiebarnehagene:

Reveenka     Skjeberg                    0-6 år

Skjærungen Sentrum                    0-6 år

Trollskogen   Greåker                    0-6 år

En av våre målsetninger  er å være som «Askeladden» i Asbjørnsen og Moes eventyr. Det er ikke farlig å være annerledes eller skille seg ut. ”Askeladden” ser potensial i alt han finner på sin vei;

«En død skjæreunge, en bit av en skål, et tøystykke, ei spenne, en utgått skosåle, et par bukkehorn. «Jeg fant! Jeg fant!» roper han like begeistret hver gang, og hver gang får han kjeft av sine brødre. «Fysj om! Hva skal du med det der? Kast det!» Men Askeladden tar tingene med seg fordi han tenker at de kan komme til nytte.

Så skjer det at de to brødrene blir satt fast i ordkunst av prinsessen, mens Askeladden, derimot, greier å målbinde henne nettopp ved å ta i bruk tingene han

fant langs veien. Det som for brødrene var unyttige og endatil ufyselige ting ble omgjort til avgjørende ressurser i en ny kontekst. Brødrene tapte på sin fantasiløse korrekthet.»

Vi ønsker at alle barna hos oss skal få med seg like mye kunnskap og ressurser som det «Askeladden» gjorde. Det skal være mulig å være annerledes, se at dette er en styrke og vi må være åpne med hverandre om ulikhetene. Vi skal ha «rom» for ulik bakgrunn med tanke på religion, etnisitet, kultur osv. Dette vil gjøre oss «rikere» for det som kommer i fremtiden. «Ryggsekken» alle barna har med seg ved oppstart skal fylles i løpet av den tiden barna går i barnehagen slik at de er godt «rustet» for skolen og fremtiden.

Familiebarnehager

Vi har tilbud om både små og store enheter. Det er viktig å også ha et tilbud om små enheter slik som i familiebarnehagene. Noen barn profitterer mer på det fremfor store enheter med mange barn og voksne. Barnehagebransjen utvikler seg i retning av større enheter med flere barn og voksne, og dette er noe vi tror ikke vil passe for alle.

Turnustilbud

Vi er stolte av å kunne tilby et turnustilbud som den eneste barnehagen i Sarpsborg og som en av to i hele landet. Dette er vår avdeling i Færdersgate som har tilbud om åpningstider fra 05.30 til 23.00. Det er gunstig for deg som jobber til andre tider enn barnehagenes ordinære åpningstid som er 06.45 – 17.00.

Felles for MIGRAS

Medlem av PBL

Alle våre ansatte har ordnede lønns og pensjonsforhold. Vi er medlem av PBL og har tariffavtale for alle ansatte. Vi har bedriftshelsetjeneste. Vi har et godt HMS system og rutiner for dette både for ansatte og barn.

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Fokusområder

Vi har stort fokus på

  • fornøyde foreldre
  • lederutvikling
  • rekruttering
  • miljø
  • språk
  • fysisk aktivitet

Dette kan du se mer om i vår virksomhetsplan

Pingla

Pingla er et pedagogisk hjelpemiddel og er barnas venn. Pingla er med på våre aktiviteter i hverdagen, på turer, Pingla er med på uteområdet og andre aktiviteter avdelingene gjør.

Trygg Trafikk

Alle våre barnehager er sertifisert som trafikksikre barnehager av Trygg Trafikk.. Vi bruker Tarkus som er et beltedyr som hjelper barn til å lære trafikksikkerhet.

5 om dagen barnehager

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Vi vektlegger sunt og næringsrikt kosthold og følger statens ernæringsråds kostsirkel. Vi er  5 om dagen barnehager og serverer frukt og eller grønt til alle måltider.

Miljø

Vi er opptatt av miljøet rundt oss og vi ønsker å ta vare på planeten vår nå og for kommende generasjoner. Dette arbeidet med å bevisstgjøre barn på dette starter i småbarnsalder.

Vi er Grønt Flagg sertifisert barnehage og følger FEE sine retningslinjer for dette arbeidet.

Dette kan dere lese mer om i den enkelte barnehages årsplan og virksomhetsplan.

Hjertelig velkommen til oss