Grotterødløkka barnehage

Sukkertopp

Vi er en småbarnsavdeling med  barn i alder 0-3 år og våre ansatte er pedagogisk leder, barnehagelærer og assistenter.

 

 

 

 

Hos oss er det viktig at barna blir trygge og vi bruker derfor god tid på tilvenning i samarbeid med foreldrene.

Dagene på Sukkertopp består av omsorg, lek, læring og tilstedeværende voksne som ser hvert enkelt barns behov for omsorg og nærhet.

Vi lar barnas medvirkning komme til uttrykk i vårt pedagogiske arbeid ved at vi igjennom observasjoner, samtaler og lek griper tak i hva barna er interesserte i og viderefører dette i våre prosjekter.

Vi har også faste aktiviteter som språkgrupper/samlinger, formingsaktiviteter og turer.

 

 

 

 

 

 

For oss er leken også en viktig kilde til læring. Gjennom lek øver barna seg på livet, og det er spennende. Vi ønsker å inspirere og legge til rette for mye «lekende læring og lærende lek» på sukkertopp.