Askeladden Barnehage Borg AS

Småtroll

Vi bobler av liv og hverdagsmagi

Barnehagen ligger i sentrum i Færdersgate 33.

Færdersgate er en turnusbarnehage med utvidede åpningstider og dette gjelder også avdeling Småtroll

Vi er en avdeling for barn i alderen 0-3 år.

 

 

Vi er en tett og sammensveiset personalgjeng som består av pedagogisk leder, barnehagelærer og assistenter. Vi er genuint opptatt av deg som forelder og ditt barn. Vi finner stor glede og trivsel i det arbeidet vi utfører hver dag. Vår åpningstid er 06.45-17.00. og vi er en turnusbarnehage avdeling. Etter 17.00 er vi sammen med Huldrene og blir en turnusavdeling som har åpent til 23.00.(åpner 05.30)

Vi holder til i et eldre bolighus, og barnehagen vår gir en god familiefølelse. Det er intimt og nært, og vi er opptatte av godt foreldresamarbeid. Ettersom vi er en liten enhet, kjenner alle foreldrene alle ansatte. En småbarnsavdeling er foreldrenes første erfaring med det som er første steg i barnets utdanningsløp. Dette er en stor opplevelse for deg som forelder og vi ønsker å gjøre dette til en fin tid med mange gode minner og opplevelser for deg og ditt barn.

 

Den viktigste jobben vi gjør på Småtroll er gi omsorg, nærhet og trygghet. Ved å gjøre dette skaper vi gode rammer for at barna skal få utforske, oppdage og lære sammen med oss voksne. Dette gir gode forutsetninger for prosjektarbeid som vi jobber med. Dette jobber vi med ved å lytte til barna, og se hva de interesserer seg for. Vi tar da med oss hva barna er opptatte av, og gjennomfører planlagte og spontane aktiviteter ut i fra dette.

Vi er opptatt av et sunt og næringsrikt kosthold og barna får minimum to varme måltider hver uke som er laget fra bunnen av med lokale gode råvarer. En lokal baker produserer vårt eget brød med økologisk mel fra lokal mølle. Da er vi trygge på at det ikke er inneholder tilsetningsstoffer som ikke er bra for barn og voksne.

Vi er mye ute, og vi benytter oss også av det byen vår har å by på. Vi går på turer til Kulås, Sarpsborghallen, Glengshølen, Opsundparken og også rundt i nærmiljøet. Vi er en Trafikksikker barnehage (gjennom Trygg Trafikk), og vi fokuserer mye på hvordan vi ferdes i trafikken.

 

 

Velkommen til oss