Askeladden Barnehage Borg AS

Småtroll

Vi bobler av liv og hverdagsmagi

Barnehagen ligger i sentrum i Færdersgate 33. Vi er en turnusbarnehage med utvidede åpningstider og dette gjelder også avdeling Småtroll. Vi er en avdeling for barn i alderen 0-3 år. Barnehagen vår gir en god familiefølelse, det er intimt, nært og vi er opptatt av godt foreldresamarbeid.

Vi er en sammensveiset personalgjeng som består av en pedagogisk leder, en barnehagelærer to assistenter. Vi stortrives i jobben vår og er genuint opptatt av ditt barn og deg som forelder. Vi finner stor glede og trivsel i det arbeidet vi utfører hver dag. Alle skal kjenne seg trygge i barnehagen vår, barna skal kjenne at de får god og mye omsorg, de skal ha venner, og innflytelse på sin hverdag.

En småbarnsavdeling er foreldrenes første erfaring med det som er første steg i barnets utdanningsløp. Dette er en stor opplevelse for deg som forelder og vi ønsker å gjøre dette til en fin tid med mange gode minner og opplevelser for deg og ditt barn.

Den viktigste jobben vi gjør på Småtroll er gi omsorg, nærhet og trygghet. Ved å gjøre dette skaper vi gode rammer for at barna skal få utforske, oppdage og lære sammen med oss voksne. Dette gir gode forutsetninger for læring. Dette jobber vi med ved å lytte til barna, og se hva de interesserer seg for. Vi tar da med oss hva barna er opptatte av, og gjennomfører planlagte og spontane aktiviteter ut i fra dette.

Vi er opptatt av et sunt og næringsrikt kosthold og at barna får minimum to varme måltider hver uke som er laget fra bunnen av med lokale gode råvarer.

Vi er mye ute og vi benytter oss av det byen vår har å by på. Vi går på turer til blant annet Kulås, Sarpsborghallen, Glengshølen, Opsundparken og rundt i nærmiljøet. Vi er en Trafikksikker barnehage (gjennom Trygg Trafikk), og vi fokuserer mye på hvordan vi ferdes i trafikken.

Velkommen til oss!